About Us HSE & Quality Management WEBISO Functionalities

Automatische hyperlinks: gedaan met "Page not found"!

Iedereen die een managementinformatiesysteem automatiseert, begrijpt dat het aanbrengen en onderhouden van hyperlinks een enorm tijdrovende, zoniet ondoenbare, taak is. Velen beginnen dan ook met goede voornemens en veel moed, maar geven het na korte tijd op. Op die manier gaat het initiële eindgebruikersvoordeel, namelijk informatie gebruiksvriendelijk doorlinken, meteen verloren! En managementsystemen die er niet in slagen processen en procedures aan mekaar te koppelen, worden uiteindelijk - zoals papieren systemen!- te weinig geconsulteerd en blijven dus dode letter.

Om dit eindgebruikersgemak wel te bereiken, creëert WEBISO voor u de automatisch hyperlinks . Bovendien wordt de consistentie van de links na elke wijziging en publicatie gecheckt en aangepast. Of het nu gaat over 10 processen, 100den procedures of 10.000den documenten, WEBISO creëert automatisch de nodige hyperlinks (op basis van de namen en de titels van uw informatie).
Bovendien kan u bijkomend aliassen benoemen zodat ook die in de teksten worden gehyperlinkt naar de achterliggende informatie.

Deze automatische hyperlinkfunctie kan ook nog gekoppeld worden aan een bepaalde stijl, waardoor u bijvoorbeeld verklarende woordenlijsten automatisch kan aanleggen. Van zodra een begrip één keer gedefinieerd is, wordt het automatisch gerefereerd, waar het ook voorkomt.

De automatische hyperlinks in WEBISO garanderen dat uw eindgebruikers intuïtief bij de informatie terechtkomen die ze willen vinden. En voor dit eindgebruikersgemak hoeft u als beheerder geen pijnlijke lijstjes bij te houden van wat naar waar verwijst! Met Webiso behoort "page not found" definitief tot het verleden!

Voor meer informatie over deze functionaliteit en/of WEBISO in het algemeen, bel +32 (0)3 280 00 00 of mail naar info@webiso.be of vul dit formulier in.

 
Subscribe here for our free WEBISO and STARJET
Workshops!