About Us HSE & Quality Management WEBISO Functionalities

Integratie van uw bestaande email systeem!

WEBISO gebruikt automatisch uw bestaande e-mailsysteem om communicatie op te zetten met de gebruikers voor o.a.:

  • de elektronische aanvraag tot goedkeuring, met link naar een"to do" overzicht voor de betrokkene(n);
  • het verwittigen van eindgebruikers bij wijzigingen die voor hen belangrijk zijn;
  • verwittigen van de gebruikers voor herinneringen van bepaalde documenten (herzien, vervallen, auditeren,...)

WEBISO maakt hierbij gebruik van de bestaande SMTP gateway. Documenten zelf worden niet mee verstuurd, wel de links naar de documenten. Ook hier wordt efficiënt en performant met de systeembronnen omgegaan zodat nodeloze copieën worden uitgesloten.

Voor meer informatie over deze functionaliteit en/of WEBISO in het algemeen, bel +32 (0)3 280 00 00 of mail naar info@webiso.be of vul dit formulier in.

 
Subscribe here for our free WEBISO and STARJET
Workshops!