About Us HSE & Quality Management WEBISO Functionalities

Visualiseren van wijzigingen tussen opeenvolgende versies !

Aan de hand van kleuren wordt er weergegeven wat is weggevallen (rood doorstreept) en wat toegevoegd (groen) ten opzichte van de vorige versie.

Enerzijds hebben de editoren en goedkeurders in WEBISO de mogelijkheid om in elk document de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie te laten visualiseren in kleur (rood doorstreept voor wat weggevallen is en groen voor al het nieuwe).  Op deze manier kan zeer snel nagekeken worden wat er precies veranderd is in de documenten.

Anderzijds is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de eindgebruikers.  Voor hen worden daarentegen enkel de verschillen getoond tussen de 2 opeenvolgende gepubliceerde (en dus goedgekeurde) documenten.


Voor meer informatie over deze functionaliteit en/of WEBISO in het algemeen, bel +32 (0)3 280 00 00 of mail naar info@webiso.be of vul dit formulier in.

 
Subscribe here for our free WEBISO and STARJET
Workshops!